Вищий адміністративний суд України взяв до розгляду позов Томенка проти Гройсмана

1 Липня 2015 13:29

sud1-301x200Народний депутат, голова парламентського комітету з питань екологічної політики Микола Томенко зареєстрував у Вищому адміністративному суді України позов проти Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана у зв’язку з неоприлюдненням прийнятого парламентом та схваленого Президентом України Закону щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр. № 1362), у зв’язку з чим були порушені норми Конституції України.

Відповідний позов зареєстровано 30 червня 2015 року.

Коментуючи це журналістам в кулуарах Ради, Микола Томенко зазначив, що представлятиме цей позов особисто. «Сподіваюсь, що розгляд цієї справи розпочнеться якнайшвидше, і ми створимо прецедент, коли не лише звичайні громадяни, а і найвищі посадовці країни, такі як Голова Верховної Ради України, будуть зобов’язані виконувати норми Основного Закону», – зазначив Томенко.

Він додав, що й інші народні депутати, співавтори даного Закону, про який йде мова, також висловили готовність відстоювати дотримання норм Конституції у судовому порядку

Подаємо текст позову.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
01029, м.Київ, вул.Московська, 8 корпус 5

ПОЗИВАЧ : Народний депутат України ТОМЕНКО Микола Володмирович

ВІДПОВІДАЧ: Голова Верховної Ради України ГРОЙСМАН Володимир Борисович

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
(в порядку статті 171-1 КАС України)

Фактичні обставини справи.
04 лютого 2015 року народними депутатами України Д.Є. Добродомовим, М.В. Томенко, Б.М. Матківським, О.С. Мусієм, В.М. Купрієм, В.М. Чепиногою, О.В. Єднаком, А.Ф. Антонищаком, О.І. Дубініним та А.Б. Дирівим, в порядку законодавчої ініціативи та відповідно до ст. 93 Конституції України, ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» було внесено на розгляд Верховної ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)», який було зареєстровано за № 1362.

05 лютого 2015 року вищевказаний Закон України було прийнято за основу.

09 квітня 2015 року Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр.№1362) було прийнято Верховною радою України в цілому (згідно картки законопроекту, розміщеної на офіційному сайті Верховної ради України –http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52828 ).

14 квітня 2015 року означений вище Закон України у відповідності до вимог ч. 1 ст. 94 Конституції України було направлено на підпис Президенту України.

Частинами 1, 2 ст. 94 Конституції України імперативно встановлено: «Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду».

Всупереч ч.2 ст. 94 Конституції України, ні протягом п’ятнадцяти днів після отримання Закону України, ні на момент звернення Позивача до суду, Президентом України ПОРОШЕНКОМ Петром Олексійовичем прийнятий Верховною радою України Закон «Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» не підписано, офіційно не оприлюднено, як і не повернено з мотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

На даний час Головою Верховної Ради України ГРОЙСМАНОМ В.Б. не вжито заходів щодо офіційного оприлюднення схваленого згідно ч.3 ст.94 Конституції України Президентом України прийнятого Верховною Радою України Закону України від 09 квітня 2015 року «Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)».

Враховуючи вищевикладене, Позивач вважає таку бездіяльність Відповідача протиправною та такою, що порушує права та законні інтереси громадян з наступних підстав.

Обґрунтування протиправності бездіяльності Відповідача.
Конституцією України, зокрема ст. 1, встановлено, що Україна є демократична, соціальна та правова держава. При цьому, згідно зі ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Відповідно до ст. 75 та ст. 85 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна рада України, до повноважень якої належить, зокрема, прийняття законів. Верховна рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 91 Конституції України).

Порядок роботи Верховної ради України встановлюється конституцією України та законом України «Про регламент Верховної ради України».

У відповідності до передбачених Конституцією України повноважень та у встановленому законодавством, зокрема відповідно до Закону України «Про регламент Верховної ради України», порядку, 09 квітня 2015 року Верховною радою України проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» було прийнято в цілому як закон. За прийняття вказаного Закону проголосувало 233 народних депутатів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Конституції України закон підписує Голова Верховної ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Верховної ради України (www.rada.gov.ua), а саме відповідно до картки законопроекту № 1362 від 10.12.2014 р. (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52828) Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» було направлено на підпис Президентові України 14.04.2015 року. Таким чином, Президент України мав право, передбачене ч.2 ст. 94 Конституції України протягом 15 днів з моменту отримання закону на його повернення зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

Однак, Президент України таким правом вето не скористався, а тому відповідно до ч.3 ст. 94 Конституції України закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Відповідно до ст. 88 Конституції України, Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.

Згідно пункту 5 ст. 78 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Голова Верховної Ради України здійснює свої повноваження, передбачені статтею 94 Конституції України.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Позивач вважає, що на даний час Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» відповідно до ст. 94 Конституції України є схваленим Президентом України а тому має бути в порядку, передбаченому Конституцією України та ст. 139 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», опублікований в офіційному друкованому засобі – газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України.

Станом на дату подання даного позову, Відповідачем не було здійснено жодних дій стосовно публікації схваленого Президентом України закону, що є бездіяльністю.

Слід зазначити, що під бездіяльністю, зважаючи на загальні норми права, розуміється певна форма поведінки особи, пов’язана з невиконанням нею дій, які вона повинна була і могла вчинити в силу покладених на неї посадових обов’язків згідно з чинним законодавством України. При цьому, днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити про наступне.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, на яку Конституцією України покладено функції та повноваження щодо прийняття законодавчих актів.

В даному випадку, Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» було прийнято Верховною Радою України та передано Президентові України на підпис в межах чинного законодавства України та у повній відповідності до вимог Конституції України.

Необхідно зазначити, що ключовими завданнями Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» є введення тимчасового 10-річного мораторію на вивезення лісу-кругляка за кордон, що має наслідком ліквідацію корупційних схем експорту української деревини, припинення неконтрольованої вирубки лісів, відродження деревообробної галузі в Україні, створення робочих місць та сприяння енергетичній незалежності держави. Обговорення даного законопроекту засвідчило, що не лише більшість експертів, фахівців, представників деревообробної сфери, а й абсолютна більшість громадян підтримали цей закон як надзвичайно важливий і актуальний.

Однак, для набрання чинності вищевказаним законом, тобто для утвердження відповідних прав і інтересів осіб, на яких розповсюджується його дія, закон повинен бути оприлюднений у визначеному чинним законодавством порядку.

Враховуючи той факт, що Президент України не скористався своїм конституційним правом та не наклав вето на закон, фактично на даний час Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» є схвалений Президентом України та має бути опублікований Відповідачем.

За таких обставин бездіяльність Голови Верховної ради України стосовно не опублікування Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» перешкоджає утвердженню прав та обов’язків осіб, на яких розповсюджується дія вказаного закону.

Обґрунтування правових підстав для звернення до Вищого адміністративного суду України.

Згідно ч. 2 ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових чи службових осіб.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС України) завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Разом з цим, згідно з ч.1 ст.6 КАС України, кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом.

Частиною 2 ст. 1711 КАС України передбачено, що акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішення, дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оскаржуються до Вищого адміністративного суду України.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 1711 КАС України Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправними, зобов’язати Верховну Раду України, Президента України, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги невідповідність Конституції України бездіяльності Відповідача – Голови Верховної ради України ГРОЙСМАНА Володимира Борисовича щодо не оприлюднення у встановлений Конституцією України строк прийнятого Верховною Радою України 09.04.2015 року Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» – всупереч ч.2 ст.19, ч.ч.1,2,3 ст.94, 88 Конституції України, керуючись ст.ст. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-1, ч.4 ст. 18, 71, 105, 106, 107, 162, 171-1 КАС України,

ПРОШУ :

1) Визнати протиправною бездіяльність Голови Верховної Ради України ГРОЙСМАНА Володимира Борисовича щодо не оприлюднення схваленого Президентом України ПОРОШЕНКОМ Петром Олексійовичем прийнятого Верховною Радою України 09.04.2015 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» згідно статті 94 Конституції України.

2) Зобов’язати Голову Верховної Ради України ГРОЙСМАНА Володимира Борисовича офіційно оприлюднити прийнятий Верховною Радою України 09.04.2015 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)» шляхом його опублікування в офіційному друкованому виданні.

«_30__» червня 2015 року