Перепис для державної політики України, а не для профанів

24 Січня 2020 13:37

Як відомо, вчора у Кабінеті Міністрів презентували результати так званого перепису населення, а точніше сказати – експерименту щодо визначення чисельності населення України.

Ще раз: учорашнє урядове експериментальне дослідження не має жодного відношення до перепису і відповідно не може визначатися як перепис!

Отож, принципи та методологія проведення перепису надто важлива і відповідальна й саме тому для неї визначені:
– принципи і рекомендації ООН щодо переписів населення та житлового фонду 2017 року;
– рекомендації Конференції європейських статистиків щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2020 року.

Окрім цього в Україні ухвалено:
Закон «Про всеукраїнський перепис населення» та відповідне розпоряджання Уряду від 2019 року.

Також нагадаю, що статистичною комісією ООН прийняті рекомендації про проведення переписів населення у країнах світу в рік, що закінчується на ноль або близький до нього. Економічною та соціальною радою ООН у 2015 році проголошено, що наступний перепис населення та житлового фонду повинен відбутися у 2020 році.
Україна, провівши єдиний перепис населення у 2001 році, вже не виконала настанови ООН і не проводила перепис у 2010 році. Ще й тому перепис 2020 року має вкрай актуальне і важливе значення.

Тепер до завдань та методології перепису.
Головний методологічний принцип – це суцільне обстеження всього населення, а не вибіркове.
І найважливіше – це перелік параметрів обстеження.
Вчорашній урядовий експеримент дав нам прогноз щодо постійного населення за віковою та статевою ознакою.

Завдання ж правильного перепису набагато вагоміші й складніші:
– національний склад населення;
– мовний склад населення;
– освітній рівень населення;
– зайнятість населення;
– шлюбний стан;
– соціальне становище;
– домогосподарства країни;
– територіальне розміщення населення…

Для прикладу, актуальна на 2020 рік чисельність національних меншин в певних областях, містах та районах дасть можливість визначати оптимальну етнонаціональну політику держави, мовна палітра за регіональною ознакою – відповідно, мовну політику…

Популярно кажучи, лише визначення реальної кількості представників російської національної меншини в Україні – вже вкрай важливо! Бо у нас багато урядовців і політиків досі повторюють Сталіна і Путіна та вважають Україну  – багатонаціональною державою, в той час коли Україна – національна держава з поліетнічним складом населення!

Отож, влада повинна виконати настанови світового співтовариства та вже ухвалені рішення нашою державою й провести реальний перепис населення у 2020 році.
Тут потрібна і соціальна реклама й активна участь наукової та освітянської громади держави. Бо завдання громадськості всіляко пропагувати значимість цього заходу та участь у ньому всього населення України.

P.S. Це популярний виклад фрагменту моєї лекції із курсу «Аналіз державної політики» в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Микола Томенко, лідер політичної партії “Громадський рух “Рідна країна”, авторський блог