Про герб Черкаського полку

8 Жовтня 2020 23:36
Черкаський полк Війська Запорозького понад пів століття (з 1625 до поч. 1680-х рр.) відігравав значну роль в історичних подіях, які розгорталися на території України.
Спочатку він існував, як одиниця реєстрового козацького війська Речі Посполитої, згодом – як військовий та адміністративно-територіальний підрозділ Гетьманщини. Тим не менше, впродовж довгого часу герб Черкаського полку залишався невідомим історикам і геральдистам.
Не так давно ситуація змінилася: полковий герб знайшовся в документі, датованому 1671 роком.
Це лист козацької старшини, прибічників гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, адресований до своїх побратимів на Запорозькій Січі. Послання стосувалося Острозької угоди (1670), за якою кошовий отаман запорожців Михайло Ханенко приймав зверхність Польщі й визнавався останньою правобережним гетьманом замість Дорошенка. Документ засвідчений підписами і печатками генеральної старшини та очільників полків, серед яких фігурує «Павло Білий полковник Війська Запорозького Черкаський». Присутня там і черкаська полкова печатка з гербом: у фігурному щиті навскіс перехрещені шабля та булава. По околу напис: «ПЄЧАТЬ ПОЛКУ ЧЄРЬКАСКОГО».

Фрагмент документу з печаткою Черкаського полку з Бібліотеки князів Чарторийських у Кракові (Польща) – листа старшини-дорошенківців до своїх побратимів на Січі (22.ІІ.1671 р.). Світлина оприлюднена істориком Тарасом Чухлібом.

Оригінал документу зберігається в Бібліотеці князів Чарторийських у Кракові (Польща). Світлина печатки більше року тому була оприлюднена істориком-геральдистом Олегом Однороженком, а фотокопії самого документу – істориком Тарасом Чухлібом.
Дмитро Куштан, історик, археолог, краєзнавець