Об’єднання територіальних громад треба робити не для Страсбурга, а для українських селян, – Томенко

19 Червня 2015 13:03
ua.comments.ua

ua.comments.ua

Об’єднання територіальних громад робиться для звітності перед міжнародними структурами, а не для українського села і українських селян. Про це сказав народний депутат Микола Томенко, коментуючи журналістам інформацію уряду про таке об’єднання.

“Саме тому цей проект, так званий “перспективний план” вперше був оприлюднений у Страсбурзі, а не в Україні. Саме в Страсбурзі стало відомо, що планується із 10279 сільських рад створити 1500 громад, а із 490 сільських районів утворити лише 150. Очевидно, для того, щоб звітувати перед Страсбургом, насамперед треба було провести серйозну роботу в Україні і переконати українців (особливо мешканців сільської місцевості) у необхідності такої реформи”, – вважає Микола Томенко.

Він зазначив, що в Україні налічується трохи більше 28000 сіл, в них діє 10279 сільських рад. Тобто, на сьогодні одна сільська рада припадає, в середньому, на 3 села. Якщо взяти за основу так званий «страсбурзький план» Уряду про те, що із цих 10279-ти сільських рад залишать лише 1500, то середні показники на одну територіальну громаду складатимуть 20-30 сіл. Тобто, в деяких регіонах одна громада складатиме практично третину чи половину нинішнього сільського району. «Отже, лише один аспект аналізу такої реформи засвідчує, що пріоритетне визначення кількісного параметру (кількості громад, які треба створити) є абсолютно хибним і шкідливим», – вважає народний депутат.

На переконання Томенка, принцип об’єднання має починатися з того, які базові виміри чисельності сільської громади є оптимальними (для прикладу, в Польщі – від 2,5 до 7 тисяч осіб у громаді), який мінімальний бюджет для самодостатності цієї громади повинен бути, яка оптимальна територія давала би можливість нормально користуватися публічними адміністративними послугами, яка наявність соціальної, гуманітарної, транспортної інфраструктури тощо.

“Очевидно, що при нашій розваленій інфраструктурі і бідності оптимальною кількістю була би громада у складі не більше 5000 осіб”, – вважає М. Томенко.

Крім того, він ще раз звернув увагу, що в Україні адміністративна реформа відбувається авантюрним, адміністративним шляхом і часто носить суб’єктивний характер. «В основі об’єднання громад повинні бути чіткі, нормальні ознаки ефективності громад, а не суб’єктивні фактори, якими на сьогодні керуються для звітності керівники обласних адміністрацій. Наприклад, визначальними стають такі чинники: подобається чи ні керівництву області голова певної сільської ради, до якої партії він належить, чи можна з ним домовитись про якусь систему підтримки на виборах, і тоді приймається рішення – чи залишати цю громаду, чи об’єднувати її з іншими», – навів приклад М. Томенко.

«Отож, сьогоднішня інформація Уряду в парламенті ще раз підтвердила, що, на жаль, немає системної роботи, яка би відповідала Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», здоровому глузду та бажанню покращити якість життя українського села. Тому ще раз треба повернутися до норм чинного Закону, які чітко передбачають принцип добровільного, а не адміністративного об’єднання громад, покращення і спрощення якості та доступності публічних послуг тощо», – підсумував Микола Томенко.

Для розуміння, як має відбуватися адміністративна реформа, згідно чинного законодавства, подаємо витяги із Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Умови добровільного об’єднання територіальних громад (ст. 4, розд. І)

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути (ст. 5, розд. ІІ):

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Порядок добровільного об’єднання територіальних громад (ст. 6, розд. ІІ)

 Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, міських рад.

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.

Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.

У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.

У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.